Kontakty

Římskokatolická farnost Melč

Součást farnosti: Domoradovice, Filipovice, Zábřemí, Nový Dvůr

Číslo účtu: 2902287011 / 2010

Římskokatolická farnost Radkov

Součást farnosti: Nové Zálužné, Dubová

Číslo účtu: 2502287020 / 2010

Římskokatolická farnost Moravice

Součást farnosti: Životské Hory, Lhotka u Litultovic

Číslo účtu: 2302287026 / 2010

Kontakty

  • Telefon farnosti 733 459 696
  • Telefon duchovního správce 737 452 851
  • E-Mail: rkf.melc@doo.cz; rkf.radkov@doo.cz; rkf.moravice@doo.cz
  • Internetová stránka farnosti: www.farnostmelc.cz
  • Úřední hodiny – ve čtvrtek v Melči cca 30 min po mši svaté.
  • Příležitost ke zpovědi – cca 30 minut přede mší svatou v týdnu, v neděli pouze v Melči.
  • Svátost pomazání nemocných – po telefonické domluvě kdykoli.
  • Pro návštěvu v nemocnici v Opavě je ustanoven kaplan – o. Marek Večerek – tel. 737 172 936

Duchovní správce: o. Jan Gajdušek, administrátor