Farní oznámení

24. Neděle v mezidobí (17. 9. 2023)

  • Dnes je sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať za každý dar.
  • Tento týden ve středu začíná výuka náboženství. Na první hodině děti a mládež obdrží přihlášku, kterou vyplní a donesou duchovnímu správci. Můžete ji donést do sakristie, je možné ji odevzdat i na hodině náboženství. Náboženství je součást výchovy ve víře, kterou rodiče přislíbili při křtu dítěte, a má být součástí pravidelného zpytování svědomí rodiče, jak se mu tento příslib daří plnit.