Farní oznámení

Seslání Ducha Svatého (19. 5. 2024)

  • Dnes je Svatodušní sbírka na charitu. Pán Bůh zaplať za každý dar.
  • Dnešní slavností končí doba velikonoční. Od pondělí pokračuje liturgické mezidobí.
  • Dnes odpoledne, od 15.00, bude na farní zahradě vaječina. Prosím, přineste každý dvě vejce.
  • Otec Kieras z Hradce vzkazuje biřmovancům, že DVD s fotografiemi z biřmování je možné vyzvednout.
  • Příští týden bude poslední hodina náboženství v tomto školním roce.
  • V neděli 23. 6. se uskuteční výlet za otcem Peterem do Šilheřovic. Zájemci se prosím zapisujte do archu vzadu na stolečku.
  • Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Proto se po mších svatých ve všední den budeme modlit litanie a nebude promluva.