Farní oznámení

5. Neděle postní (26. 3. 2023)

  • Návštěva nemocných před velikonocemi bude v pátek 31. 3. Prosím přihlašte své blízké v sakristii.
  • Na nástěnce a na farních stránkách je k dispozici předhled předvelikonočního zpovídání v našich farnostech. V neděli 2. 4. od 14.00 do 17.00 je také zpovědní den v konkatedrále v Opavě. Pamatujme na církevní přikázání, dle kterého má katolík povinnost přistoupit ke svaté zpovědi nejméně jednou za rok a neodkládejme tuto povinnost.
  • Příští neděli slavíme květnou neděli. Mše svatá bude začínat průvodem s ratolestmi. Pokud máte v plánu po bohoslužbě si je odnést, prosím, také nějaké přineste.
  • Vzadu na stolečku jsou k dispozici texty jednotlivých zastavení křížové cesty, kterou se budeme společně modlit na velký pátek. Kdo by se chtěl připojit ke společné modlibě svým přednesem, může si lísteček vzít a doma si v klidu ono zastavení přečíst.
  • Je možné se zapisovat na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapisujte se od konce, aby se nestalo, že by v kostele při výstavu nikdo nebyl přítomen.
  • Děti si mohou po mši svaté vyzvednout nedělní obrázek.