Farní oznámení

3. neděle postní (3. 3. 2024)

 • Dnes je sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond. Pán Bůh zaplať za každý dar.
 • Kvůli jarním prázdninám v úterý a v pátek nebude mše svatá. Můžete přijít na křížovou cestu v 16.00 v Domoradovicích a v Melči.
 • Předplatitelé si mohou vyzvednout časopisy Okno a Immaculata.
 • Zpovědní dny před Velikonocemi v našich farnostech jsou stanoveny takto:
  • V Radkově se bude zpovídat v neděli po mši svaté 17. 3.
  • v Moravici v neděli po mši svaté 24. 3.
  • V Domoradovicích přede mší svatou 26. 3. od cca 15.30,
  • v Melči, kde bude přítomen cizí zpovědník, 26. 3. od 17.00
 • Pamatujme na závazek církevního přikázání – vyzpovídat se alespoň jednou do roka a ve Velikonoční době přijmout Eucharistii.
 • Po mši svaté v pátek se budeme společně modlit modlitbu křížové cesty a nebude promluva.