Maria Talhof

   Kousek od obce Melč, pod osadou Filipovice, leží malebné údolí Maria Talhof („Talhof“ – původní německý název – znamená „údolní dvůr“). Před více než 250 lety zde byla vybudovaná malá kaplička – podle tradice – na poděkování za zázračné uzdravení malého dítěte.
   Za staletí tudy určitě prošlo mnoho lidí, poutníků, věřících z Filipovic do Radkova na bohoslužby (někdy vezli na voze i své drahé zesnulé). Kaplička však postupně upadala v zapomenutí, ale zničena nebyla.
   Tři kříže, které stávaly v její blízkosti, byly za komunismu zničeny – dva vyvrácené, prostřední sťatý ležel na zemi.
   V roku 1994 do Melče nastoupil jako farář R. D. Josef Kaszper, kterému farníci brzy o kapličce řekli a zavedli ho k ní. Rozhodl se tedy v údolí kříž znovu vztyčit, postavit křížovou cestu, vybudovat dřevěný oltář a obnovit tradici poutního místa. S obnovou mu pomáhali mnozí dobří lidé z farnosti.
   Po obnově bylo poutní místo Maria Talhof 14. září 1996 požehnáno olomouckým kanovníkem ThDr. Františkem Poláškem. Vrchol dřevěného přístřešku pro slavení bohoslužeb zdobí verš žalmu „Chvalte Boha v jeho svatyni“.
   Toto místo nás zve k návštěvě, k procházce, k odpočinku, k osvěžení pramenitou vodou, k tichému zamyšlení nad tím, na co v ruchu a shonu všedního dne nezbývá čas. Přijměte pozvání, ať se toto místo dotkne i Vašeho srdce a zanechá v něm stopu.Hlavní poutě se konají obvykle v tyto termíny:
1) památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (zasvěcení původní kaple) – pohyblivé datum
2) svátek Povýšení svatého kříže (14. září) – výročí posvěcení obnoveného poutního místa

Mše svatá bývá v 14.30 h.
V případě nepříznivého počasí je mše sv. v stejném čase v kostele sv. Antonína Paduánského v Melči.


V roce 2022 máme plán slavit:
1) v sobotu 25. června
2) v neděli 18. září